Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг

Центр надання соціальних послуг Торчинської селищної ради інформує про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг      у 2022році.

Внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг проведено для удосконалення діяльності структурних підрозділів  центру , підвищення рівня професійності персоналу, виявлення та обговорення проблем, а також покращення якості надання соціальних послуг.

Центр надання соціальних послуг здійснює свою діяльність відповідно до  Положення (затвердженого рішенням сесії Торчинської селищної ради від 22.11.2019 року №45/3).

Внутрішня оцінка якості соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання

 Відділення стаціонарного догляду є структурним підрозділом  центру надання соціальних послуг Торчинської селищної ради. Відділення здійснює свою діяльність відповідно до  Державного стандарту стаціонарного догляду   за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності зі змінами .

Відділення розраховане на 37 ліжко-місць. Внутрішня оцінка проведена за період з 1 лютого по 28 лютого 2022 року, станом на 01.02.2022 року у відділенні проживало 25 громадян, на кінець звітного періоду 25громадян .

Основним завданням відділення стаціонарного догляду є забезпечення належних умов стаціонарного проживання, харчування, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги .

Мешканці відповідно до встановлених  норм забезпечуються :

- житлом, м’яким та твердим інвентарем, столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням в межах натуральних норм харчування, медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувальних закладів охорони здоров’я (КНП Торчинської районної лікарні Торчинської селищної ради, Луцької центральної районної лікарні).

- протезно-ортопедичними  виробами, засобами реабілітації (згідно ІПР), медикаментами відповідно до призначення лікаря;

- комунально – побутовим  обслуговуванням (опаленням, освітленням, водопостачанням);

- організацією  культурно-масової роботи з урахуванням здоров’я та віку;

- умовами, що сприяють адаптації мешканців у новому середовищі.

Для мешканців на території відділення (територія огороджена) створено зону відпочинку, альтанки, лавочки, доріжки для прогулянок, квітники, зелені насадження, свіже повітря, які позитивно впливають на здоров’я жителів відділення.

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальних послуг стаціонарного догляду. Дана послуга надається мешканцям відділення після визначення ступеня індивідуальних потреб, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг. На даний час усі особові справи оформлені згідно вимог Державного стандарту.

Відділенням стаціонарного догляду  використовувались наступні методи оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

- опитувальники, які заповнювались соціальним педагогом з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги стаціонарного догляду, визначення відповідності послуги  потребам мешканців,  здійснення контролю та планування заходів з покращення якості надання послуг, опитування проводилось з 24 мешеканцями ;

- періодично з працівниками та мешканцями відділення проводились усні бесіди працівниками  центру: директором, завідувачем відділення,соціальним педагогом;

- у відділенні проводилась щоденна, щомісячна  самооцінка працівників, за результатами оцінку «добре» отримали  працівники які безпосередньо надають послуги;

-соціальний педагог з підопічними проводила заходи щодо емоційного та психологічного розвантаження зокрема організовувала прогулянки на природі, колективні ігри, читання та обговорення книг, журналів, газет, тести в малюнках на увагу, розпис фарбами  на стіні, ліплення з пластиліну;

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних  показників надання соціальних послуг.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

- кількість подяк 0%;

- з працівниками постійно проводяться  бесіди, наради з метою підвищення кваліфікації – 100%;

- працівники, які мають відповідну фахову освіту – 55%;

- здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг - 100%;

- кількість мешканців у яких відбулось покращення емоційного, психологічного стану обслуговуваних в порівнянні коли  послуга не надавалась -  90% .

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

69%

«задовільно»

 

 

 

Протягом звітного періоду до  центру скарг на діяльність відділення чи роботу працівників не надходило.

Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

 0 %

«добре»

 

 

Оцінка якісних показників  соціальної послуги стаціонарного догляду.

 1. Адресність та індивідуальний підхід (100%-статус «добре»)

 Усім отримувачам соціальної послуги стаціонарного догляду зроблено  індивідуальний план , який визначається  на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних та складних дій – 100%

 1. Результативність (97% статус «добре»)

У мешканців покращення емоційного, психологічного стану  в процесі  надання соціальної  послуги в порівнянні з періодом коли послуга не надавалась - 90%;

 Аналіз результатів опитування  ( 24особи -  96% від загальної кількості проживаючих), усних позитивних відгуків, відсутністю скарг на роботу працівників відділення , є підтвердження того , що мешканці задоволені наданням соціальної послуги  стаціонарного догляду-100 %;

За  виконання своїх посадових обов’язків , працівники відділення отримували премії, що є мотивацією до якісного надання соціальної послуги стаціонарного догляду – 100%.

 1. Своєчасність (100%-статус «добре»)

 Своєчасно приймаються рішення щодо надання послуги стаціонарного догляду ,згідно встановлених строків  складається індивідуальний план,що є основою для надання соціальної послуги . Індивідуальний план складається у двох примірниках та узгоджується з отримувачем соціальної послуги. Один примірник індивідуального плану надається отримувачу, інший залишається у надавача соціальної послуги. Після прийняття рішення про надання соціальної послуги  підписується договір. Соціальна послуга стаціонарного догляду надається відповідно до строків та термінів зазначених у договорі-100%.

 1. Доступність та відкритість (93%-статус «добре»)

 Приміщення відділення стаціонарного догляду в якому надається послуга стаціонарного  догляду  відповідає санітарним, протипожежним вимогам  , що підтверджує  акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта.

 Періодично згідно відповідних термінів проводяться роботи з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій, вимірювання опору ізоляції силових і освітлювальних електроприладів,   підписано угоди на технічне обслуговування пожежної сигналізації , системи цілодобового спостереження та оперативно - технічне обслуговування електроустановок, щорічно перевіряються вогнегасники, сигналізатори газу. У підвальному приміщенні відділення  знаходиться протирадіаційне укриття  визначено,що укриття готове до використання за призначенням)  -100%.

Біля приміщення відділення  є місця для паркування транспорту, пандус для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю - 100% .

 На стендах  знаходиться інформація  для отримувачів  соціальної послуги стаціонарного догляду - 80%;.

 1. Повага до гідності (100%-статус «добре»)   

Постійні опитування (письмові, телефонні, під час бесіди) свідчать про схвальні відгуки мешканців щодо ставлення працівників відділення до них -100%.

У відділенні  працівники з повагою ставляться до мешканців , нарікань на  не гуманні  та  дискримінаційні  дії не має – 100%.

Працівники відділення дотримуються конфіденційності, усі мешканці відділення дали згоду на збір та обробку персональних даних-100%.

Отримувачі соціальної послуги стаціонарного догляду мають право на подання скарги. Інформація  про порядок подання та розгляду скарг знаходиться на стенді у відділенні стаціонарного догляду  -100%.

 1. Професійність (97%-статус «добре»)

Перелік посад працівників відділення затверджено штатним розписом  який приведений у відповідність до діючого законодавства– 100%.

На кожного працівника розроблено та затверджено посадову інструкцію  – 100%.

Працівники відділення проходять періодичний  медогляд  з відміткою  в медичних  книжках  – 100%.

Відділення стаціонарного догляду  забезпечено м’яким та твердим інвентарем , транспортом для надання соціальної послуги стаціонарного догляду – 100%.

За звітний період були проведені наради з працівниками відділення зокрема «Особливості надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів зі змінами », «Робота центру в умовах  військового стану», «Про виявлення громадян , які опинились в СЖО  і потребують допомоги» – 80%.

Документи про освіту Державного зразка  працівників відділення знаходяться в особових справах- 100%

Шкала оцінки якісних показників соціальних послуг,

які передбачено Державним стандартом стаціонарного догляду за особами , які втратили  здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

з/п

Показник

Джерело отримання інформації

Відсотковий еквівалент

Статус

 1.  

Адресність та індивідуальний підхід

самооцінка працівників відділення;

проведення навчання;

опитування, анкетування

100%

Добре

 1.  

Результативність

97%

Добре

 1.  

Своєчасність

100%

Добре

 1.  

Доступність та відкритість

93%

Добре

 1.  

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

100%

Добре

 1.  

Професійність

97%

Добре

 

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

98 %

„добре”

 

 

 

У зв’язку  з карантином COVID – 19, та військовими діями  не було можливості в повному обсязі провести заплановані заходи та роботу по оцінці якості соціальної послуги стаціонарного догляду .

Про проведення внутрішньої оцінки якості

 соціальних послугу у відділенні соціальної допомоги вдома .

Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні послуги згідно Державного стандарту догляду вдома зі змінами. До відділення протягом   2022 року звернулось 0 осіб, вибуло  1 особа (  у зв’язку зі смертю 1 особа ,  ). На кінець звітного періоду у відділенні 87 осіб. Протягом лютого 2022 року соціальними робітниками  відділення надано 2107 соціальних послуг.

Соціальні робітники при наданні соціальних послуг дотримуються карантинних обмежень.

          У відділенні:

- проводиться навчання з працівниками відділення;

усі працівники забезпечені службовими посвідченнями;

сформовано справи на кожного обслуговуваного згідно вимог Державного стандарту;

 проводилось вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги догляду вдома (опитувальники);

проведено самооцінку соціальних робітників (щоденну, щомісячну); (протягом звітного періоду  працювало 10 соціальних робітників);

на стенді  розміщено інформацію по відділенню соціальної допомоги вдома.

Комісія проаналізувала звіт по роботі відділення, зокрема:

- виконання Державного стандарту послуги догляду вдома;

-  опитування;

- довідки перевірки роботи соціальних робітників;

- самооцінку соціальних робітників;

 - звернення отримувачів соціальної послуги та дотримання законодавчих, нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги.

Керуючись методичними рекомендаціями з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, аналізом звіту по роботі відділення соціальної допомоги вдома, визначено шкалу оцінки кількісних та якісних показників послуги догляду вдома.

Оцінкою якості соціальної послуги охоплено 100% громадян.

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

100%

„добре”

 

 

     

          Протягом  звітного періоду до  центру надання соціальних послуг скарг та зауважень на  роботу   відділення  не надходило.

Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

від 0 %

„добре”

 

 

Шкала оцінки якісних показників соціальних послуг,

які передбачено Державним стандартом догляду вдома

з/п

Показник

Джерело отримання інформації

Відсотковий еквівалент

Статус

 1.  

Адресність та індивідуальний підхід

Акт проведення внутрішнього контролю якості надання соціальних послуг;

самооцінка соціальних робітників;

опитування, анкетування

 

100%

 

Добре

 1.  

Результативність

100%

Добре

 1.  

Своєчасність

100%

Добре

 1.  

Доступність та відкритість

70%

Задовільно

 1.  

Повага до гідності отримувачів соціальної послуги

100%

Добре

 1.  

Професійність

83%

Задовільно

 

1.Адресність та індивідуальний підхід (100%- статус «добре»)

Критерії  оцінювання:

 - усім отримувачам соціальної послуги догляду вдома  складено індивідуальний план  – 100%,

- індивідуальні плани складено за встановленою формою у двох примірниках за підписом отримувача послуги та надавача( один примірник в отримувача послуги, другий примірник в надавача послуг) – 100% ,

 

2.Результативність ( 100%-статус «добре»)

Критерії  оцінювання:

- проведене опитування громадян які обслуговуються відділенням  соціальної допомоги  вдома  показало  рівень  задоволення соціальною послугою догляду вдома -100%( 81особа);

-  прослідковуються позитивні зміни в процесі надання послуги порівняно  з періодом коли послуга не надавалась,

- жодних скарг зі сторони обслуговуваних не надходило,

- працівники відділення отримують премії, за добросовісне ставлення до роботи ( під час перевірок позитивні відгуки обслуговуваних),

-  проводиться внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги.

 

3.Своєчасність ( 100%- статус «добре»)

Критерії оцінювання:

-рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома , підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома проводиться у встановлений строк-100%,

-договір підписується  у двосторонньому порядку   про надання соціальної послуги ,

-надання соціальної послуги проводиться в строки та терміни зазначені у договорі.

 

4.Доступність та відкритість (  70%-статус «задовільно»)

Критерії оцінювання:

-розташування центру надання соціальних послуг  є доступним, він знаходиться в центрі селища Торчин, неподалік  транспортна зупинка, магазини, аптеки, банк. На території є місця для паркування транспортних засобів. При вході до центру облаштовано пандус, приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам,

-оформлено стенди  з необхідною інформацією ,

-відсутні довідники,газетні статті, телепрограми щодо надання соціальної послуги догляду вдома,

 

5.Повага до гідності отримувача соціальної послуги( 100%- статус «добре)

Критерії оцінювання:

-під час здійснення перевірок роботи соціальних робітників скарг та нарікань на роботу працівників не було, лише позитивні відгуки, та слова вдячності-100%

- випадків негуманного ставлення соціальних робітників до отримувачів соціальної послуги догляду вдома не виявлено100%.

- оформленні стенди з інформацією про порядок подання та розгляд скарг,

- в договорі про надання соціальних послуг вказано , що працівник по відношенню до отримувача соціальних послуг, зобов’язаний дотримуватись конфіденційності в роботі з інформацією отримуваною в процесі виконання службових обов’язків про ,що працівникам постійно наголошується-100% .

- за період роботи центру надання соціальних послуг  фактів не дотримання принципу конфіденційності не було- 100%.

 

6.Професійність( 83%-статус «добре»)

Критерії оцінювання:

-штатний розпис в центрі надання соціальних послуг сформовано відповідно до законодавства,

-на усіх працівників центру розроблені та затвердженні посадові інструкції відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників   «             Випуск 80» «Соціальні послуги», працівники ознайомлені з посадовими інструкціями,

-в центрі не розроблено програм стажування для початківців,

- в особових справах працівників містяться  документи про освіту  державного зразка,

-працівники відділення соціальної допомоги вдома проходять медичні огляди про, що є відмітки в особистих медичних книжках,

-в центрі є автомобіль для надання соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг  по відділенню.

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

92 %

„добре”

 

 

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому по  центру.

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

 „добре”

продовжувати роботу (90%)

 

 

 

   

Отже, ознайомившись із результатами шкали оцінки кількісних та якісних показників, комісія дійшла до висновку, що роботу відділення соціальної допомоги вдома та відділення стаціонарного догляду для постійного  проживання оцінено узагальненим статусом – «добре»

Внутрішній контроль якості надання соціальних послуг здійснювався протягом лютого 2022 року  .

Інформація про результати внутрішньої оцінки  якості надання соціальних послуг  розміщена на інформаційному стенді   центру надання соціальних послуг, у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання та доведено до відома працівників та отримувачів соціальних послуг.

За результатами проведення внутрішньої оцінки проводяться заходи з покращення якості надання соціальних послуг та удосконалення діяльності  центру.

- виявлення громадян  похилого віку спільно  з представниками закладів охорони здоровя ,сільськими радами  Торчинської ОТГ   по наданню  соціальних послуг.

- постійний моніторинг  якості надання соціальних послуг.

-продовжувати співпрацю  з благодійними, релігійними організаціями

по наданню  благодійної допомоги;

  -проводити навчання з працівниками  центру по затверджених Державних стандартах, санітарних правилах, пожежній безпеці, якості надання соціальних послуг ;

  -контролювати своєчасне забезпечення засобами реабілітації мешканців відділення стаціонарного догляду згідно ІПР.                                      

 Слідкувати за своєчасним виконанням нормативних документів.

 

 

 

Директор                                                                                                І. Л. Франчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь