Центр надання соціальних послуг

Комунальна установа

Центр надання соціальних послуг

Торчинської селищної ради

 

Директор Центру – Франчук Ірина Леонідівна

Адреса Центру- селище Торчин, вул. Незалежності, 82

 

Графік роботи:

Понеділок-п’ятниця

8.30  - 13.00  / 14.00  -17.30

Субота, неділя - вихідний

  

Надання соціальних послуг

у Торчинській селищній раді

     Жити краще в безпечному, заможному та стабільному світі – мрія кожної людини. Саме тому наша країна, незважаючи на труднощі розвитку - нестабільну економіку, складну політичну ситуацію та військову агресію – впевнено крокує шляхом реформ.

     Соціальне обслуговування найбільш складна, але безумовно найлюдяніша, система соціальної сфери, бо базується на принципі гуманності та стосується кожного члена громади. Саме тому в період реформування системи соціальних послуг, проведення структурних реформ та фінансування установ та закладів соціальної сфери важливо не залишити без допомоги жодної людини, яка потребує підтримки. Це є найважливіший показник спроможності влади.

     Сьогодні стратегія розвитку системи надання соціальних послуг набуває особливого значення, оскільки в умовах децентралізації влади органам місцевого самоврядування передані повноваження щодо планування, фінансування та організації надання соціальних послуг.

     Розвиток системи надання соціальних послуг підвищить рівень задоволення потреб вразливих категорій населення. Запровадження ефективної системи моніторингу та контролю за якістю надання соціальних послуг, вивчення потреб мешканців громади забезпечить зростання соціальної активності та відповідальності населення, дасть змогу забезпечити широкий доступ потребуючих до якісних та ефективних соціальних послуг.

     Кожен мешканець Торчинської громади повинен мати:

     - доступ до комплексних соціальних послуг, що надаються професіоналами високої кваліфікації на принципах партнерства між державними, комунальними, громадськими та комерційними організаціями.

    - можливість вести активний і незалежний спосіб життя, реалізовувати власний потенціал та, будучи відповідальними членами громади, здійснювати вплив на процеси функціонування й постійного вдосконалення сфери соціальних послуг.

У Торчинській територіальній громаді створено Комунальну установу Центр надання соціальних послуг Торчинської селищної ради, для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного перебування, забезпечення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

 

 Основними завданнями Центру є:

     - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

     - надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Центр відповідно до визначених завдань:

     1) здійснює профілактичну роботу, щодо запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

     2) виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

     3) проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

    4) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

    5) надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

     6) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

     7) бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

      8) інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

     9) вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

     10) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

     11) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

     12) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами — підприємцями, які в межах компетенції у Торчинській селищній раді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

     13) інформує населення Торчинської селищної ради та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

     14) надає інформацію у вигляді листівок, буклетів, брошур;

     15) розміщує відповідні матеріали в засобах масової інформації, на веб-сайтах, інших інформаційних ресурсах;

     

      

У структурі Центру функціонують:

 

  1. Відділення соціальної допомоги вдома.

Надає соціальну послугу догляду вдома – заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги, протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягає у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили/ не набули здатності до самообслуговування.

Догляд вдома- допомога в самообслуговуванні, дотриманні особистої гігієни, рухового режиму, годування, пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства, закупівлі і доставці продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготуванні їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу. Організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо. Навчання навичкам самообслуговування, допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними, психологічна підтримка

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома – ТУРІЙ Наталія Володимирівна т. 0501069724

 

  1. Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання.

Надає соціальну послугу стаціонарного догляду – особам похилого віку, які втратили здатність до самообслуговування, особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду,  побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду. Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання розраховане не 37 ліжко-місць, надає соціальну послугу стаціонарного догляду зокрема забезпечує житлом,  твердим та м'яким інвентарем, столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням в межах натуральних норм, медичним обслуговуванням, засобами реабілітації ( згідно ІПР), комунально -побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, водопостачання), організацією культурно-масової роботи з урахуванням здоров’я та віку. Соціальна послуга надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу.  

Завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – АПІВАЛІНА Марія Василівна т. 0666595655

 

  1. Фахівець із соціальної роботи.

Надає соціальні послуги:

Інформування – надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги. Надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

Консультування – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації. Психологічне консультування, надання інформації про соціально безпечну поведінку.

Соціальна профілактика – комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Організація навчання та просвіти, лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо. Консультування, представництво інтересів, інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.

Екстрене (кризове) втручання забезпечення якісної, оперативної, короткотривалої допомоги, захисту і підтримки особам, які переживають кризову ситуацію, у тому числі насильство в сім’ї, не можуть самостійно сформувати ефективні способи реагування та адаптації до кризової ситуації, а також в організації і застосуванні заходів щодо її усунення, мінімізації або подолання. Перша психологічна допомога, консультування, інформування, представництво інтересів, допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо.

Представництво інтересів – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим),  допомога в оформленні або відновленні документів, сприяння в реєстрації місця проживання або перебування, допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків. Сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Натуральна допомога –Заходи, що проводяться протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Це допомога людині або сім'ям отримати продукти харчування, засоби особистої гігієни та догляду, одяг, взуття, паливо тощо.

Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем.  Консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги, допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними. Навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством, психологічна підтримка.

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – комплекс заходів , що передбачає допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї. Адаптація дитини в нових умовах. Створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні. Захист майнових, житлових та інших прав дитини. Сприяння навчанню та розвитку дитини. Допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків, допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення. Підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя.

Фахівець із соціальної роботи – ПОДВЕРНЮК Марія Павлівна т.0959088589

      Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

 

Соціальні послуги надаються отримувачам:

     1) за рахунок бюджетних коштів;

     2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

     3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

     

Центр, як надавач соціальних послуг комунального сектору, надає соціальні послуги:

     1.За рахунок бюджетних коштів:

     а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України, - всі соціальні послуги;

     іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування,  представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

     б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених вище, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

     2. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

     3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

     1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

     2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

     Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

     Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються.

 

Підставою для отримання вище зазначених соціальних послуг, окрім послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування є:

Заява до сектору соціального захисту населення Торчинської селищної ради, який проаналізує потреби та направить звернення до виконавчого комітету Торчинської селищної ради для отримання рішення про надання/ відмову в наданні соціальної послуги.

Для послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування є:

Рішення районної державної адміністрації про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду та виконавчого органу Торчинської селищної ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь