План соціально-економічного розвитку Торчинської громади на 2021 рік

Дата: 29.05.2021 01:51
Кількість переглядів: 1165

 

ПЛАН

(Програма)

економічного та соціального розвитку Торчинської

територіальної громади  на  2021 рік

 

 

Вступ

          Методологічною основою розроблення Програми соціально-економічного розвитку території Торчинської селищної  ради на 2021 рік (далі - Програма) є Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», наказ Мінрегіону від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади»,  Законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", бюджетного законодавства та  плани окремих сіл територіальних громад,що об’єднались, на основі результатів аналізу проблем та першочергових потреб громадян, які проживають на території Торчинської  територіальної громади. В основі проекту  Програми враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Волинської області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Волинської області на період до 2027 року;

            У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної ради територіальної громади на 2021 рік, спрямовані на наповнення дохідної частини бюджету, на розвиток галузей освіти, культури, соціального захисту населення, розвитку фізкультури і спорту, проведення робіт з  благоустрою населених пунктів,  виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища та сіл територіальної громади.

            Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2021 рік, що визнає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку населених пунктів  територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

            Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету селищної ради, субвенцій з державного бюджету, коштів Державного фонду регіонального розвитку та  коштів тощо.

            У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Торчинської селищної ради за поданням селищного голови, виконкому селищної  ради або відповідних постійних депутатських комісій.

            Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

 

Географічне розташування, опис суміжних територій;

Луцький район розташований у південно-східній частині Волинської області. Районним центром є місто Луцьк, яке не входить до складу району та є містом обласного підпорядкування; Межує з ГорохівськимКіверцівськимЛокачинським та Рожищенським районами області, Рівненською областю. Адміністративний центр — місто Луцьк.

Територія Торчинської селищної ради включає в себе двадцять чотири  населених пунктів ( селище Торчин; села: Білосток, Горзвин, Буяни, Усичі, Усичівські Будки, Веселе, Верхи, Кошів, Садів, Городині, Романів, Воютин, Гать, Тертки, Чорний Ліс, Жуківець, Скірче, Смолигів, Сарнівка, Дубичанське, Хорохорин, Михайлівка, Барвінок).

Центром територіальної громади є селище Торчин.

карта громади 2

   Торчинська селищна займає вигідне для господарської і життєвої діяльності людей фізико-географічне положення, яке визначає особливості природних умов та природно-ресурсного потенціалу.

 Основна мета розвитку Торчинської селищної  ради:

підвищення якості життя та добробуту громадян селищної  ради шляхом забезпечення позитивної динаміки економічного зростання, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, соціальної сфери та інфраструктури на селі, ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу.

 Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2021 рік

Торчинська  територіальна громада бачить свій розвиток, як розвиток самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільствам, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Торчинської селищної  ради виконавчим комітетом здійснено аналіз SWOT. Аналіз дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.

              SWOT – аналіз розвитку території

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Вигідне економіко-географічне розміщення поблизу кордонів ЄС.

2. Сприятлива екологічна ситуація та природні умови.

3. Передумови для розвитку органічного сільськогосподарського виробництва.

4. Наявність приватного сектору: господарські товариства, приватні підприємства, фермерські господарства, ФОП.

5. Наявність вільних сегментів для ведення бізнесу.

6. Політика місцевої влади направлена на розвиток малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій.

7. Наявність об’єктів, доступних для інвестування. 8.Наявність земель для ведення сільськогосподарської діяльності, фермерського господарства.

9. Наявна сфера послуг, торгівлі, громадського харчування, рекреації, історичних пам’яток, медицини, освіти, культури, спорту.

10. Туристичний та рекреаційний потенціал: лісові масиви, річки, ставки, етнічна культура, відпочинкові зони.

11. Функціонування облаштованого сміттєзвалища.

12. Середній рівень безробіття.

1. Нерозвинута дорожня інфраструктура.

2. Проблеми із транспортним сполученням.

3. Не розвинута система використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії.

4. Недостатній рівень іноземних та внутрішніх інвестицій.

5. Незначний досвід у залученні позабюджетних коштів.

6. Не до кінця сформована база інвестиційних пропозицій («браунфілди», «грінфілди», об’єкти нерухомості, земельні ділянки).

7. Недостатній рівень територіального маркетингу ТГ та інноваційно-інвестиційної діяльності.

8. Мала частка малих підприємств у структурі економіки громади.

9. Низька громадська активність. Відсутні розвинуті громадські організації та органи самоорганізації населення.

10. Слабка інформатизація сіл, відсутні ЗМІ та центри вільного доступу до Інтернету.

11. Нерозвинута туристична інфраструктура (готелі, атракціони, виставки, туристичні маршрути тощо).

12. Недостатня кількість зон короткочасного відпочинку та прогулянок відпочиваючих. Відсутність організованих пляжних зон.

13. Відсутні заклади позашкільної освіти, публічна бібліотека, культурно-просвітницький центр, спортивний центр.

14. Відсутні Центри по роботі із людьми похилого віку, відсутня робота по їх залученню до активного суспільного життя.

15. Відсутня генеральна схема планування територій. Інвентаризація землі по всій ТГ не проведена.

16. Річки потребують очищення.

17. Відсутня система охорони правопорядку.

18. Відсутність програми підтримки малого і середнього бізнесу.

19. Висока частка тіньової економіки.

20. Низький рівень оплати праці.

21. Недостатньо робочих місць у громаді.

22. Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення.

Можливості

Загрози

1. Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію на світовому ринку.

2. Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи.

3. Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України.

4. Початок діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об’єднані громади.

5. Надходження зовнішніх інвестицій та нових технологій.

6. Бюджетна підтримка територіальних  громад.

 7. Можливість використання відновлювальних джерел енергії, розвиток альтернативної енергетики.

8. Можливість використання інтернет-ресурсів для промоції громади, інформування громадян про діяльність ТГ.

9. Проведення національних реформ (судової, правоохоронних органів, місцевого самоврядування, освіти та охорони здоров’я тощо).

10. Доступ до ринку інших країн без перешкод.

11. Впровадження електронного врядування.

 12. Доступ до програм транскордонного співробітництва.

13. Налагодження співпраці з закордонними партнерами.

 

1. Продовження або замороження військового конфлікту на сході України.

2. Складна політично-економічна ситуація в державі.

3. Відплив за межі громади кваліфікованих кадрів.

4. Зростання кількості правопорушень.

5. Зростання недовіри до державної влади.

6. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів.

7. Згортання державних реформ.

8. Недостатньо врегульована нормативно-правова база відносно функціонування новостворених громад.

9. Нестабільність національної валюти та інфляція.

10. Подальше підвищення цін на енергоносії.

11. Забруднення територій стихійними сміттєзвалищами.

12. Зростання рівня захворюваності населення.

 

    

 Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними цілями та пріоритетами соціально-економічного і культурного розвитку Торчинської територіальної громади у 2021 році мають бути:    

         1. Бюджетно - фінанансова політика, підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади

            Основними напрямками  бюджетно-фінансової політики в 2021 році буде формування стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечувальних сфер громади та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку та раціональне та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади для збільшення обсягів надходжень до бюджету сільської ради.

Основні завдання та заходи:

 1.1 Ефективне управління бюджетним процесом:

- проведення систематичного аналізу виконання доходної частини бюджету;

- забезпечення послідовності й передбачуваності бюджетної політики та підвищення функціональної ефективності управління бюджетом шляхом удосконалення середньострокового бюджетного планування та запровадження бюджетного прогнозування;

- підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом проведення моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм;

- розробка, здійснення та забезпечення контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

1.2. Збільшення ресурсної бази бюджетів громади:

- здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету громади;

- проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов'язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджет;

- проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджету громади;

- залучення до оподаткування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або не декларують доходи, які підлягають оподаткуванню;

- розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.3.Збільшення надходжень до бюджету громади від використання майна комунальної власності громади:

- проведення системного аналізу ефективного використання комунального майна, переданого в оренду, проведення обстеження об'єктів, переданих в оренду, здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених договорами оренди майна;

- удосконалення Положення про оренду майна територіальної громади з метою спрощення процедури передачі майна в оренду та прискорення укладання договорів з орендарями для недопущення втрат надходжень до бюджету від орендної плати;

Очікувані результати:

- збільшення надходжень до бюджетів громади;

- підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

- покращення платіжної дисципліни та недопущення  податкового боргу;

- збільшення надходжень до бюджету громади від використання майна територіальної громади;

- забезпечення проведення своєчасних розрахунків орендарів за використання об'єктів комунальної власності громади.

2.Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища

Основною метою підтримки розвитку підприємництва та є  створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та збільшення внеску у вирішення соціально-економічних проблем села.

Основні завдання та заходи:

2.1. Вдосконалення правого регулювання господарської діяльності, недопущення неправомірного втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання:

- проведення засідань за круглим столом та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення;

- проведення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;

- регулярне проведення телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва.

2.2. Підтримка підприємницької ініціативи безробітних, забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької діяльності:

- надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги з питань організації та ведення підприємницької діяльності особам з функціональними обмеженнями.

Очікувані результати:

- усунення правових та адміністративних перешкод у розвитку підприємництва;

- збільшення середньооблікової чисельності зайнятих працівників малих підприємств;

- збільшення обсягів реалізації малими підприємствами продукції (робіт, послуг) та їх частки у загальних обсягах по громаді.

 3. Демографічна ситуація та соціальний захист населення

Населення  територіальної громади переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Соціально-демографічна характеристика.

Загальна кількість населення, тис. осіб

13212                                         

Міське населення, тис. осіб

4577

Сільське населення, тис. осіб

8635

 

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. На території населених пунктів селищної ради будуть реалізовуватися державні соціальні програми, в ході яких будуть здійснюватися заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, буде забезпечено доступність медичної допомоги, надаватимуться культурно-дозвіллєві та інші послуги, ветерани праці та літні люди залучатимуться до активної участі у житті суспільства. Вживатимуться заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів, учасників бойових дій та інших категорій громадян.

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2021 році передбачається:

- стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

- розвиток культури, спорту та молодіжної політики в громаді

- соціальний розвиток села, створення належних умов для проживання в сільській місцевості;

- забезпечення виконання завдань у сфері освіти, охорони здоров’я, культури;

- організація якісної, ефективної та доступної медичної допомоги жителям сільської ради шляхом створення на основі лікарської амбулаторії сучасної системи охорони здоров’я  на території громади; реорганізація ПМСД, а в подальшому – створення самостійного підрозділу;

- удосконалення матеріальної бази для розвитку фізкультури і спорту на території Торчинської територіальної громади шляхом будівництва спорткомплексу, стадіону тощо.

  4. Соціальна сфера

   Основні напрями роботи:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- соціалізація дітей національних меншин (ромів);

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- сприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності;

- забезпечення раннього виявлення сімей, в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організація соціального супроводу таких сімей;

- дотримання основних державних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог);

- сприяння вчасному оформленню житлових субсидій.

- створення умов соціальної захищеності населення, можливість приймати участь в економічній, політичній і соціальній сферах життя громад, забезпечення створення необхідних умов, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя, підтримка жителів громади, які потрапили і перебувають в складних життєвих обставинах, підтримка сімей військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення ООС, сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в ООС і потребують сторонньої фінансової допомоги, шляхом надання їм адресної   одноразової грошової допомоги.

 5.Зайнятість населення та ринок праці

У рамках програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

6.Розвиток земельних відносин та землевпорядкування території

У 2021 році необхідно продовжити  роботи з організації землеустрою, які включають:

 • забезпечення формування (визначення місця розташування) меж території  територіальної громади для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного  використання  потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації;
 • визначення місця розташування меж територій природно-заповідного  фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів.

У 2021 році необхідно  продовжити роботу по проведенню інвентаризації земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, виявляти вільні земельні ділянки та земельні ділянки, які використовуються неефективно або без правовстановлюючих документів,  що дозволить удосконалити механізм по управлінню землями, який зробить неможливим її розкрадання та використання не на користь громади, збільшити надходження до бюджету громади.

Після сформування нових адміністративних меж Торчинської громади, з метою можливості реалізації положень земельного та містобудівного законодавства, у відповідності до Закону України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» виникає потреба в розроблені Комплексного плану просторового розвитку території Торчинської територіальної громади.

 

Структура земель Торчинської ТГ

Категорія земель

Площа земель, га

Землі сільськогосподарського призначення

22662,06

Землі лісогосподарського призначення

1659,83

Забудовані землі, в тому числі житлової та громадської забудови, комерційного призначення, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, технічної інфраструктури, землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті  землі

801,13

Землі водного фонду

330,93

Інші землі

912,85

 

ВСЬОГО

 

26366,8

                 

 

 

Види робіт

 

Орієнтовна сума

1

Виготовлення землевпорядної та містобудівної документації

1000,0 тис грн.

                           

 7.Освіта.

7.1. Система загальної середньої освіти

На території селищної ради функціонують:

Опорний заклад загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

- Буянівська гімназія - філія ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

- Усичівська гімназія -  філія ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

- Веселівська гімназія -  філія ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

- Білостоцька гімназія -  філія ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

- Садівський ліцей;

- Хорохоринський ліцей;

- Воютинський ліцей;

- Смолигівська гімназія;

- Скірченська гімназія;

- Городинівська гімназія.

 

Мережа закладів дошкільної освіти

 • ЗДО с.Веселе «Капітошка» 
 • ЗДО смт Торчин «Сонечко»
 • ЗДО с.Садів «Малятко»
 • ЗДО «Казка» с.Смолигів;
 • ЗДО «Світлячок»с.Воютин

 

Мережа закладів дошкільної освіти

 • Торчинська дитяча музична школа

 

Мережа закладів галузі культури

 • будинок культури смт Торчин
 • будинок культури с. Буяни
 • будинок культури с.Усичі
 • будинок культури с.Веселе
 • будинок культури с.Садів
 • будинок культури с.Білосток
 • будинок культури с.Воютин
 • будинок культури с.Сарнівка;
 • будинок культури с.Хорохорин;
 • будинок культури Скірче
 • будинок культури с.Городині

 

Мережа бібліотечних закладів

 • Бібліотека для дорослих смт Торчин
 • Бібліотека для дітей смт Торчин
 • бібліотека с.Буяни
 • бібліотека с.Усичі
 • бібліотека с.Веселе
 • бібліотека с Садів
 • бібліотека с.Білосток
 • бібліотека  с.Скірче
 • бібліотека с.Городині
 • бібліотека с.Воютин 
 • бібліотека с.Сарнівка;
 • бібліотека с.Хорохорин.

 

 

        Пріоритетними завданнями розвитку системи загальної середньої освіти на 2021 рік будуть:

 • Створення належних умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, включаючи інклюзивної освіти для осіб з особливими освітніми потребами
 • Продовження створення умов для комфортного перебування учасників навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти та оновлення освітнього середовища.
 • Подальше оновлення комп’ютерної техніки  в закладах загальної середньої освіти, оснащення їх предметними кабінетами, мультимедійною технікою.
 • Удосконалення системи кадрової роботи у закладах загальної середньої освіти, підтримка творчо працюючих педагогів та молодих спеціалістів
 • Забезпечення регулярного підвозу учнів та вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів
 • Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти  (забезпечення сучасними меблями, шкільним обладнанням)
 • Забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у закладах загальної середньої освіти
 • Забезпечення учасників освітнього процесу якісним харчуванням, особливо дітей із соціально-незахищених категорій.
 • Удосконалення системи харчування в школах.

 

Основні напрямки, що потребують фінансування у 2021 році  у  галузі «загальна середня освіта»

 

 

 

Назва закладу

 

Види робіт

 

Орієнтовна сума

1

ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

Капітальний ремонт фасаду

6889,282 тис грн.

2

Білостоцька, Веселівська, Усичівська, Буянівська гімназія-філія

Облаштування приміщень освітніх закладів системою протипожежного захисту

1163,77 тис.грн

3

Смолигівська гімназія

Облаштування приміщень освітніх закладів системою протипожежного захисту

300,0 тис.грн

4

ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

Капітальний ремонт санвузлів

1000,0 тис.грн

5

Буянівська гімназія-філія

Ремонт підлоги в коридорі

100,0 тис.грн

6

Усичівська гімназія-філія

Утеплення фасаду, встановлення водовідводів, відмостки, перекриття ідальні-майстерні

600,0 тис.грн

7

Заклади ЗСО

Придбання мультимедійного обладнання, предметних кабінетів, меблів

500.00 тис.грн

8

Білостоцька гімназія-філія

Ремонт підлоги в коридорі

100,00 тис.грн

7.2. Система дошкільної освіти

 

Мережа дошкільної освіти  Торчинської територіальної громади складається із п»яти дошкільних  закладів освіти.

 

пп

Назва закладу, рік відкриття

Проектна потужність

Кількість дітей

Кількість працівників

Забезпеченість технологічним обладнанням

Забезпеченість навчально-тематичним, ігровим, інвентарем

педагогічні

Фахова освіта

К-ть дітей на 1 вихователя

технічні

1

Воютинський ЗДО «Світлячок», 2007р.

39

36

5

5

9

7

90

80

2

Веселівський ЗДО «Капітошка», 1991р.

52

29

5

4

6

8

80

70

3

Садівський ЗДО «Малятко», 1986р.

37

15

3

3

5

4

90

90

4

Торчинський ЗДО «Сонечко», 1957р

75

115

10

10

11.5

12

90

60

5

Смолигівський ЗДО «Казка»

35

39

5

5

13

10

100

75

Всього

238

234

28

27

8.9

41

90

75

                     

ІНФОРМАЦІЯ

про чисельний склад педагогічних працівників ЗЗСО

Назва навча

льного закладу

Загальна кількість педпрацівників (із сумісниками)

Кількість штатних педпрацівників

Мають освіту

Пенсіонерів

Молодих спеціалістів

Мають

вищу педагогічну

вищу не педагогічну

середню спеціальну (педа гогіч-ну)

загальну середню

вищу категорію

першу категорію

звання “старший вчитель”

звання “вчитель-методист”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Садівський ліцей

19

19

17

-

2

-

5

-

9

5

2

1

2

ОЗЗСО Торчинський ліцей

66

65

63

1

2

-

3

5

20

11

9

1

3

Хорохоринський ліцей

22

20

17

-

3

-

3

3

9

3

1

-

4

Смолигівська гімназія

16

16

13

-

3

-

5

1

10

1

8

1

5

Скірченська гімназія

14

13

13

-

1

-

1

1

1

8

-

-

6

Веселівська гімназія-філія

16

16

14

-

2

-

-

3

5

3

1

-

7

Городинівська гімназія

13

12

11

-

1

1

-

-

3

6

-

-

8

Усичівська гімназія

18

16

18

-

-

-

-

1

2

8

-

-

9

Буянівська гімназія

17

16

16

-

1

-

2

1

8

2

3

-

10

Білостоцька гімназія-філія

14

13

14

-

-

-

1

1

5

2

-

-

ВСЬОГО

239

228

219

2

15

1

20

16

68

56

30

4

     Пріоритетними завданнями для здобуття якісної дошкільної освіти та комфортного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах є забезпечення їх гарячим харчуванням. Для забезпечення належного санітарного стану у харчоблоках потрібно замінити частину технологічного обладнання у всіх садочках (витяжки, мийки для посуду, каструлі).

            Основним завданням на 2021 рік є добудова закладу дошкільної освітит с смт Торчин. На території селища функціонує дошкільний навчальний заклад у трьох пристосованих приміщеннях, який охоплює навчально – виховним процесом 132 дитини віком від 3 до 6 років.

            У садочку дуже переповнені групи діток і в ясельній та садкових групах. Надто важко проводити необхідну за  програмою роботу. Кількість дітей в групах не відповідає діючим нормам та правилам, що позначається і на якості дошкільної освіти. Питання  прийняття  дітей в дошкільний заклад на даний час є проблемним. Так, на черзі на влаштування в дошкільний заклад перебуває: 76 дітей до 3-річного віку та 75 дітей після  3-річного віку. Всього на території Торчинської селищної ради проживає близько  500 дітей дошкільного віку. При загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня смт Торчин організовано роботу 2 груп короткотривалого перебування для дітей 5-річного віку, в яких навчається більше 50 дітей.

            Відсутність необхідної кількості місць у дошкільному навчальному закладі на території перспективного селища створює ряд проблем, які потребують негайного вирішення, зокрема, порушуються права дитини на обов’язкову дошкільну освіту, яка є вихідною ланкою в системі безперервної освіти, становлення та розвитку особистості дошкільника; порушується гендерна рівність жінок-матерів, які не мають можливості працювати і забезпечувати сім'ю, робити певний внесок в розвиток селищної громади.

Проект спрямований на розв’язання наступних важливих проблем: охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення населення робочими місцями, економію коштів місцевого бюджету через (запровадження енергозберігаючих технологій), збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.

            Будівництво нового 8-групового дошкільного навчального закладу дасть можливість суттєво вирішити проблему охоплення дітей організованими формами дошкільної освіти.

   Пріоритетні завдання на 2021 рік:

 • Завершення будівництва дитячого садка по вул..Шапову в смт Торчин Луцького району Волинської області;
 • 100%  охоплення дітей дошкільною освітою
 • посилення соціального захисту дітей дошкільного віку, забезпечення їх якісним харчуванням
 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників
 • інформатизація закладів дошкільної освіти, забезпечення їх офісним обладнанням 
 •             забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у закладах дошкільної освіти ;

Орієнтовані розрахунки щодо обсягів видатків для реалізації цільової Програми розвитку дошкільної освіти на 2021 рік

 

пп

Назва закладу

 Види робіт

 Орієнтовна сума

 

1.

Дитячий садок на 150 місць по вул..Шапову в смт Торчин Луцького району Волинської області

Завершення будівництва

   29070,0 тис.грн

2.

ЗДО громади

Продукти харчування

 1374,421 тис.грн

3.

Торчинський ЗДО

Облаштування приміщення системою протипожежного захисту

 100,0 тис.грн

4.

ЗДО громади

Матеріали і устаткування, меблі

 35,0 тис.грн

 

 

8.Культура та духовність

      Селищна рада у 2021 році значну увагу приділятиме питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості.

       До галузі культури селищної ради  входять 23 заклади культури: 10  будинків культури, 12 бібліотек; 1 музей;

Мережа закладів галузі культури

 • будинок культури смт Торчин
 • будинок культури с. Буяни
 • будинок культури с.Усичі
 • будинок культури с.Веселе
 • будинок культури с.Садів
 • будинок культури с.Білосток
 • будинок культури с.Воютин
 • будинок культури с.Сарнівка;
 • будинок культури с.Хорохорин;
 • будинок культури Скірче
 • будинок культури с.Городині
 • Торчинський історичний музей імені Григорія Гуртового

 

Мережа бібліотечних закладів

 • Бібліотека для дорослих смт Торчин
 • Бібліотека для дітей смт Торчин
 • бібліотека с.Буяни
 • бібліотека с.Усичі
 • бібліотека с.Веселе
 • бібліотека с Садів
 • бібліотека с.Білосток
 • бібліотека  с.Скірче
 • бібліотека с.Городині
 • бібліотека с.Воютин 
 • бібліотека с.Сарнівка
 • бібліотека с.Хорохорин

      Пріоритетними завданнями селищної  ради у розвитку закладів культури на 2021 рік є:

- проведення  конкурсів різножанрового спрямування з метою виявлення талановитих жителів громади та їх підтримки;

- ознайомлення жителів громади із надбаннями та творчими доробками майстрів декоративно-прикладного мистецтва;

- комплектування фонду бібліотек новими надбаннями сучасної літератури та періодичними виданнями;

- організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення;

- сприяння збереженню та активному пропагуванню історико-культурної спадщини.

- розвиток народної творчості, художньої самодіяльності, сучасного    мистецтва;

-    робота з творчо-обдарованою, активною молоддю;

- робота над формуванням патріотичної свідомості, духовного та  інтелектуального розвитку молоді;

- забезпечення санітарно - гігієнічних норм та створення комфортних умов перебування у закладах ,

- забезпечення сучасними меблями,звуковим та музичним обладнанням ,оргтехнікою;

 - посилення інформаційної функції бібліотек;

 - забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у закладах культури ;

- збереження історико - культурної спадщини та розвиток туристичного кластеру.

                                                                                                                                       

Заклади культури ,які  потребують ремонтних робіт у 2021 році

пп

Назва закладу

 Види робіт

 Орієнтовна сума

 

1

Будинок культури с.Усичі

Завершення ремонтних робіт приміщень

100,0 тис грн.

2

Будинок культури смт Торчин

Поточний ремонт даху

400,0 тис.грн

3

Будинок культури с.Садів

Капітальний ремонт приміщення

2000,0 тис.грн

4

Будинку культури с.Веселе

Поточний ремонт

100,0 тис.грн

5

Будинки культури ТГ

Придбання  оргтехніки

100,0тис.грн

                                                                                                     

9. Охорона здоров’я

Значна увага буде приділена у 2021 році:

- проведенню диспансерних оглядів населення;

 - медичному забезпеченню  населення;

- наближенню медичної допомоги до сільських жителів шляхом налагодження ефективної роботи амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Торчин, с.Білосток, с.Хорохорин та мережі сільських ФАПів;

- покращенню медичного обслуговування матерів і дітей з метою запобігання материнській, дитячій та перинатальній смертності, захворюваності новонароджених, захворюваності населення на туберкульоз;

- вжиттю додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази лікувальних установ шляхом залучення різних джерел фінансування;

- проведенню профілактичних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів;

- санітарно-освітній роботі серед населення;

- посиленню пропаганди та стимулюванню здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг в дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах;

- впровадженню енергоощадних технологій в медичних установах. 

 

 

 

 

 

 

Назва закладу

 

Види робіт

 

Орієнтовна сума

1

Торчинська районна лікарня Торчинської селищної ради

Встановлення пандуса

25,0 тис грн.

2

Торчинська районна лікарня Торчинської селищної ради

Підйомник для інвалідів з вертикалим та похилим підйомом

135,0тис грн.

3

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул..Незалежності,57 смт Торчин

Придбання теммедичного обладнання

109,0 тис.грн

4

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Білосток

Придбання теммедичного обладнання

109,0 тис.грн

5

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Хорохорин

Введення в експлуатацію

100,0 тис.грн

 

  10. Фізична культура та спорт

 Відсутність об’єкту спортивної інфраструктури на території Торчинської громади створює ряд проблем, які потребують концентрації усіх гілок влади задля негайного їх усунення. Порушуються права громадян займатися фізичною культурою і спортом незалежно від різних ознак, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; знижується рухова активність та в цілому погіршується самопочуття і здоров’я людини; підвищується рівень комп’ютерної залежності у підростаючого покоління і як наслідок виникнення соціально-психологічних проблем та подальша деградація.

Впровадження проекту «Нове будівництво спортивного комплексу по вул..Незалежності в смт Торчин Луцького району Волинської області»  вплине в першу чергу на створення умов для формування здорового населення, а також підвищить показники стану розвитку фізичної культури і спорту, які формуються із застосуванням державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

Будівництво спортивного комплексу дасть можливість залучити жителів громади до занять масовим спортом, покращити рівень фізичного здоров'я різних груп населення, в тому числі учасників АТО та молоді, залучити інвалідів до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією; покращити результативність досягнення навиків спортсменами на змаганнях різних рівнів, забезпечити робочими місцями кадри сфери фізичної культури і спорту серед незайнятого населення; розширити співпрацю громади з іншими зацікавленими особами шляхом ефективного використання комунального майна.

Основні напрямки та програми ,що потребують фінансування у 2021 році у направленні фізичної культури та спорту.                                                                                                 

Напрямок фінансування

Орієнтовна вартість

Умови , джерело фінансування

1

Нове будівництво спортивного комплексу по вул..Незалежності в смт Торчин Луцького району Волинської області

 Кошторисна вартість - 27 535,157 тис.грн

Залишкова вартість 18 724,0 тис.грн

 ДФРР – 16 851,0 тис.грн

Місцевий бюджет 1873,0 тис.грн

2

Встановлення спортивних майданчиків

400,0 тис.грн

Державний бюджет

3

Проектування та будівництво спортивного стадіону в смт Торчин

15000,0 тис.грн

Державний бюджет, місцевий бюджет зовнішні інвестиції

4

Підтримка футбольної та волейбольної команд

100.0 тис.грн

Місцевий бюджет

5

Ремонт приміщення для Молодіжної ради

50,0 тис.грн

Місцнвий бюджет, зовнішні інвестиції

 

              11. Житлово-комунальне господарство та благоустрій

Актуальною соціальною проблемою смт  Торчин залишається питання відсутності очисних споруд, яких  потребують мешканці селища, Торчинської громади, заклади соціальної інфраструктури, суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території  селища, потенційні інвестори.

Станом на 01 листопада 2020 року близько двохсот мешканців смт Торчин із  загальної кількості 4577 осіб  мають доступ до каналізації. Крім того, послугами водовідведення користується КНП «Торчинська районна лікарня» (57 ліжко місць, 87 працівників), Торчинський професійний ліцей (300 учнів, 80 працівників), ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради (728 учнів, 70 працівників). В майбутньому планується підключення до системи центрального водовідведення нового спортивного комплексу (113 місць), нового дитячого садочка (150 місць), ПрАТ «Волиньхолдинг» (приймання рідких відходів до 20 м3 на добу) та 245 будинків (близько 1000 мешканців), а також стоки від домогосподарств, які користуються вигрібними ямами. Всього по  Торчинській громаді – близько 10 тисяч осіб.

На даний момент вивіз  нечистот здійснює ВУЖКГ смт Торчин спец автомобілем на очисні споруди Луцькводоканалу, проте задовільнити потреби усіх жителів громади не в змозі.  Крім того, в  індивідуальних садибах почали будувати вигрібні ями відкритого типу, що привело до значного збільшення нечистот. В селищі склалася напружена ситуація з каналізаційними стоками, що приводить до погіршення санітарного стану. Каналізаційні стоки потрапляють в грунтові води і це приводить до руйнування фундаментів будинків, в двохповерхових будинках вода час від часу появляється в підвалах.

Крім того стічні води потрапляють в підземні води, що приводить до погіршення стану питної води, під час дослідження якої появляється аміак. Відсутність централізованого водовідведення негативно впливає на екологічний стан річки Серна.

Забезпечення населення Торчинської громади якісними послугами з водопостачання є  одним найважливіших завдань місцевої влади.

            Реалізація такого проекту буде економічним поштовхом для розвитку соціально – економічної самодостатної об»єднаної територіальної громади.    

 

Важливими завданнями благоустрою територій є:

- ремонт автомобільних доріг;

-   реконструкція та ремонт  дорожнього покриття вулиць населених пунктів селищної ради;

 • висипка та грейдерування  вулиць в населених пунктах селищної  ради;
 • розчистка вулиць населених пунктів та доріг між ними  від снігу    
 • викошування бур’янів в  населених пунктах громади;
 • проведення випилювання аварійних дерев;
 • ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;
 • очищення водоймищ загального користування ;

-    висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

-  підтримка в задовільному стані  братських могил, пам’ятників та обелісків.

- впорядкування сільських цвинтарів;

- проведення заходів з благоустрою прибудинкової території житлових будинків та організацій, установ, підприємств.

- забезпечення контролю за станом навколишнього природного середовища в сільських населених пунктах та в несанкціонованих місцях накопичення відходів;

- проведення робіт з озеленення та благоустрою шляхом організації масових  заходів (суботники тощо);

- залучення безробітних громадян, які перебувають на обліку у Центрі зайнятості, до виконання робіт по благоустрою сільських територій на безкоштовній основі.

 

 

Напрямок фінансування

Орієнтовна вартість  тис.грн

Умови , джерело фінансування

1

Нове будівництво очисних споруд на вул.Незалежності в смт.Торчин, Луцького району Волинської області

 Кошторисна вартість - 19 996,27

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

2

Капітальний ремонт частини дороги Білосток-Садів

30000,0

Державний бюджет

Місцевий бюджет

3

Ремонт дороги Жуківець-Садів

1000,0

Місцевий бюджет

4

Ямковий ремонт доріг населених пунктів громади

400,0

Місцевий бюджет

5

Благоустрій території (згідно Програми з благоустрою населених пунктів Торчинської селищної ради на 2021р.)

3169,402

Місцевий бюджет

6

Міст по вул..Івана Франка в смт Торчин через річку Серна

4000,0

Державний бюджет

Місцевий бюджет

7

Ремонт приміщення Музичної школи (ІІ поверх)

3000,0

Місцевий бюджет

8

Ремонт адмінприміщення в смт Торчин для потреб Музичної школи

1000,0

Місцевий бюджет

9

Ремонт окремих приміщень І поверху Музичної школи

100,0

Місцевий бюджет

10

Встановлення дитячих майданчиків у смт Торчин та с.Воютин

200,0

Державний  бюджет

11

Ямковий ремонт частини дороги с.Хорохорин

4100,0

Місцевий бюджет

12

Виготовлення ПКД з облаштування вуличного освітлення с.Городині, с.Романів

35,0

Місцевий бюджет

13

Облаштування вуличного  освітлення с.Городині, с.Романів

500,0

Місцевий бюджет, зовнішні інвестиції

14

Облаштування вуличного освітлення по вул..Шевченка  у с.Білосток

100,0

Місцевий бюджет

15

Ремонт даху  адмінбудівлі с.Городині

100,0

Місцевий бюджет, зовнішні інвестиції

16

Облаштування автобусних зупинок по вул..Боратинська в смт Торчин та у с.Веселе

1000,0

Державний бюджет

17

Ремонт дороги Смолигів-Сарнівка

1000,0

Державний бюджет, зовнішні інвенстиції

 

 

 

12.Контроль за ходом виконання Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Торчинської територіальної громади:

 

 Сесія Торчинської селищної ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів. Основні показники та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві.

 Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:

 • постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;
 • щоквартальний розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях виконавчого комітету Торчинської селищної ради, при потребі – на пленарних засіданнях сесії Торчинської селищної  ради ;
 • підготовку розпорядчих документів Торчинської селищної  ради з питань її виконання;
 • відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.

 

 Координацію діяльності виконавців програми здійснює  відділ фінансів Торчинської селищної ради. Виконавчий комітет Торчинської селищної ради за підсумками 2021 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів програми на сесії Торчинської селищної ради.

Торчинська селищна рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування,  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата селищної  ради.

 

 

                  Секретар селищної  ради                                            Л.Р.Бабіюк

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь