Центр надання соціальних послуг Торчинської селищної ради інформує про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг   у  2020році

Дата: 16.03.2021 16:36
Кількість переглядів: 952

Фото без опису

 

Внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг проведено для удосконалення діяльності структурних підрозділів  центру надання соціальних послуг Торчинської селищної ради

та підвищення рівня професійності персоналу, виявлення та обговорення проблем, а головне покращення якості надання соціальних послуг.

 

Внутрішня оцінка якості соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання . 

 Відділення стаціонарного догляду є структурним підрозділом  центру надання соціальних послуг Торчинської селищної ради. Відділення здійснює свою діяльність відповідно до  Положення (затвердженого рішенням сесії Торчинської селищної ради від 22.11.2019 року №45/3), Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності .

Відділення стаціонарного догляду обслуговує одиноких громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих  працездатних  громадян до встановлення їм групи інвалідності.

Відділення розраховане на 37 ліжко-місць, за період  2020 року до відділення звернулось 39 осіб, усі звернення задоволені , вибуло 12 осіб ( у зв’язку із смертю 8осіб,  до родичів – 4 особа). На час проведення внутрішньої оцінки у відділенні перебуває 27 мешканців.

Основним завданням відділення стаціонарного догляду є забезпечення належних умов стаціонарного проживання, харчування, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги .

Мешканці відповідно до встановлених  норм забезпечуються :

- житлом, м’яким та твердим інвентарем, столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням в межах натуральних норм харчування, медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувальних закладів охорони здоров’я (КНП Торчинської районної лікарні, Луцької центральної районної лікарні).

- протезно-ортопедичними  виробами, засобами реабілітації (згідно ІПР), медикаментами відповідно до призначення лікаря;

- комунально – побутовим  обслуговуванням (опаленням, освітленням, водопостачанням);

- організацією  культурно-масової роботи з урахуванням здоров’я та віку;

- умовами, що сприяють адаптації мешканців у новому середовищі.

Для мешканців на території відділення (територія огороджена) створено зону відпочинку, альтанки, лавочки, доріжки для прогулянок, квітники, зелені насадження, свіже повітря, які позитивно впливають на здоров’я жителів відділення.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг відділення стаціонарного догляду с. Білосток проведено за  період 2020року.

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальних послуг стаціонарного догляду. Дана послуга надається мешканцям відділення після визначення ступеня індивідуальних потреб, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг. На даний час усі особові справи оформлені згідно вимог Державного стандарту.

Відділенням стаціонарного догляду  використовувались наступні методи оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду.

- опитувальники (анкети), які заповнювались з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги стаціонарного догляду.

Також періодично з працівниками та мешканцями відділення проводились усні бесіди працівниками  центру : директором, завідувачем відділення,соціальним педагогом, соціальним працівником.

Поряд з цим у відділенні проводилась самооцінка працівників, за результатами оцінку «добре» отримали  працівники які безпосередньо надають послуги.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних  показників надання соціальних послуг.

 

Кількісні показники якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

- кількість подяк 27%;

 • Протягом  2020року про отримання послуги стаціонарного догляду звернулось 39 громадян -  100% звернень задоволені;

- з працівниками постійно проводяться навчання, бесіди, наради з метою підвищення кваліфікації – 100%;

- працівники, які мають відповідну фахову освіту – 70%;

- здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг - 100%;

- кількість мешканців у яких відбулось покращення емоційного, психологічного стану обслуговуваних в порівнянні коли  послуга не надавалась -  100 % , для цього у відділенні для мешканців проводиться робота з соціальним  педагогом, соціальним працівником , а також мешканців відвідує  місцевий священник та Сестри Милосердя УПЦ Волинської єпархії.

 

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

83%

„добре”

 

 

 

 

Протягом звітного періоду до  центру скарг на діяльність відділення чи роботу працівників не надходило.

 

Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

 0 %

„добре”

 

 

 

 

 

Оцінка якісних показників  соціальної послуги стаціонарного догляду.

 1. Адресність та індивідуальний підхід (100%-статус «добре»)

- усім мешканцям визначено ступінь індивідуальних потреб, складено індивідуальні плани, які періодично переглядаються – 100 %;

 1. Результативність (95% статус «добре»)

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану обслуговуваних в порівнянні коли послуга не надавалась - 100%;

- після аналізу результатів опитування, позитивних відгуків мешканців рівень задоволення мешканців «Задоволені» - 100 %;

- проведення опитування 22 громадянам – 79% ( 8громадян за станом здоров’я не пройшли опитування)  , надання роз’яснення мешканцям відділення

- працівники відділення за сумлінну працю  отримували (премії та надбавки), що є мотивацією до якісного надання соціальної послуги стаціонарного догляду – 100%.

 1. Своєчасність (100%-статус «добре»)

- своєчасно приймаються рішення щодо надання послуги стаціонарного догляду згідно встановлених строків визначається ступень індивідуальних потреб, складається індивідуальний план надання послуги, підписується договір - 100%;

- послуга стаціонарного догляду надається відповідно до строків та термінів зазначених у договорі - 100%.

 1. Доступність та відкритість (93%-статус «задовільно»)

- приміщення в якому надається послуга стаціонарного  догляду  відповідає санітарним, протипожежним вимогам , також у підвальному приміщенні знаходиться протирадіаційне укриття ( перевіркою визначено ,що укриття готове до використання та розраховане на 200 осіб) -100%,

- наявність місця для паркування транспорту, пандус для безперешкодного доступу людей з інвалідністю - 100% ;

- в приміщені відділення на стендах та  в сформованих папках знаходиться інформація  для отримувачів  послуги - 80%;

 

 1. Повага до гідності (85%-статус «добре»)

- відгуки мешканців щодо ставлення зі сторони працівників відділення -100%;

- повага до гідності мешканців відділення та недопущення не гуманних і дискримінаційних дій – 100%;

- дотримання конфіденційності, усі мешканці відділення дали згоду на збір та обробку персональних даних-100%;

- наявність стендів з правозахисною інформацією, порядок подання і розгляду скарг -40%.

 1. Професійність (97%-статус «добре»)
 • перелік посад працівників відділення затверджено штатним розписом – 100%;
 • на кожного працівника є посадова інструкція – 100%;
 • медичні книжки з необхідним медоглядом та санмінімумом – 100%;
 • мешканці забезпечені м’яким та твердим інвентарем – 100%;
 • з працівниками відділення постійно проводиться навчання – 100%;
 • періодично проводяться наради з питань діючого законодавства -80%;

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінки якісних показників соціальних послуг,

які передбачено Державним стандартом стаціонарного догляду за особами , які втратили  здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

 

з/п

Показник

Джерело отримання інформації

Відсотковий еквівалент

Статус

 1.  

Адресність та індивідуальний підхід

самооцінка працівників відділення;

проведення навчання;

опитування, анкетування

 

100%

 

Добре

 1.  

Результативність

 

95%

Добре

 1.  

Своєчасність

100%

Добре

 1.  

Доступність та відкритість

93%

Добре

 1.  

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

85%

Добре

 1.  

Професійність

97%

Добре

 

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

95 %

„добре”

 

 

 

        

 

У зв’язку  з карантином COVID – 19 та захворюванням  мешканців на коронавірусну інфекцію  ( липнь – серпень місяць 2020 року)  не дало можливості в повному обсязі провести роботу по оцінці якості соціальної послуги стаціонарного догляду , та з іншого боку робота , в умовах жорсткого карантину, ще раз підтвердила професійність, згуртованість та відповідальність працівників відділення.

 

 

Інформація

про проведення внутрішньої оцінки якості

 соціальних послугу у відділенні соціальної допомоги вдома .

 

Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні послуги згідно Державного стандарту догляду вдома. До відділення протягом   2020 року звернулось 92 громадяни ,  усі звернення зодоволені,вибуло – 8 громадяни (  у зв’язку зі смертю- 6 особи ,  до родичів – 1 особа, до відділення стаціонарного догляду – 1 особа).На час проведення внутрішньої оцінки у відділенні 84 особи. Протягом звітного періоду працівниками відділення надано 21801 соціальна послуга.

       Протягом карантину пов’язаного з коронавірусною інфекцію соціальним робітникам та обслуговуваним громадянам  видавались маски ( одноразового та багато разового використання,рукавиці). Захворювань на COVID-19 у соціальних робітників та обслуговуваних виявлено не було.

У відділенні:

 • постійно проводиться навчання з працівниками відділення;
 • усі працівники забезпечені службовими посвідченнями;
 • сформовано справи на кожного обслуговуваного згідно вимог Державного стандарту;
 • переглядаються індивідуальні плани надання соціальних послуг, та договори з урахуванням вимог державного стандарту;
 • постійно проводиться вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги догляду вдома (опитувальники, анкети);
 • згідно затвердженого  графіка, проведено перевірки роботи соціальних робітників по усіх сільських та селищних радах (перевірено 4сільських ради,1селищну раду та складено 11 довідок перевірки);
 • проведено самооцінку соціальних робітників(щоденну, щомісячну, річну); (протягом року працювало 11 соціальних робітники);
 • оформлено акти проведення внутрішнього контролю якості надання соціальної послуги;
 • на стенді  розміщено інформацію по відділенню соціальної допомоги вдома.

Комісія проаналізувала звіт по роботі відділення, зокрема:

- виконання Державного стандарту послуги догляду вдома;

- акти проведення внутрішнього контролю якості надання соціальної послуги із застосуванням затверджених показників якості послуги;

- опитування,анкетування;

- довідки перевірки роботи соціальних робітників; самооцінку соціальних робітників;

- звернення отримувачів соціальної послуги та дотримання законодавчих, нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги.

Керуючись методичними рекомендаціями з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, аналізом звіту по роботі відділення соціальної допомоги вдома, визначено шкалу оцінки кількісних та якісних показників послуги догляду вдома.

Оцінкою якості соціальної послуги охоплено 100% громадян.

 

Задоволення звернень  про отримання соціальної послуги догляду вдома -100%

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

100%

„добре”

 

 

     

 

          Протягом  звітного періоду до  центру надання соціальних послуг скарг та зауважень на  роботу працівників  відділення  не надходило.

 

Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

від 0 %

„добре”

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінки якісних показників соціальних послуг,

які передбачено Державним стандартом догляду вдома

 

з/п

Показник

Джерело отримання інформації

Відсотковий еквівалент

Статус

 1.  

Адресність та індивідуальний підхід

Акт проведення внутрішнього контролю якості надання соціальних послуг;

самооцінка соціальних робітників;

опитування, анкетування

 

100%

 

Добре

 1.  

Результативність

100%

Добре

 1.  

Своєчасність

100%

Добре

 1.  

Доступність та відкритість

75%

Задовільно

 1.  

Повага до гідності отримувачів соціальної послуги

100%

Добре

 1.  

Професійність

63%

Задовільно

            Оцінка якості соціальних послуг в цілому по відділенню.

 

 

з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

90 %

„добре”

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому по  центру.

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

 „добре”

продовжувати роботу

 

 

 

   

 

 

 

Отже, ознайомившись із результатами шкали оцінки кількісних та якісних показників, комісія дійшла до висновку, що роботу відділення соціальної допомоги вдома та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання оцінено узагальненим статусом – «добре»

Внутрішній контроль якості надання соціальних послуг здійснювався протягом 2020 року  .

Інформація про результати внутрішньої оцінки  якості надання соціальних послуг  розміщена на інформаційному стенді   центру надання соціальних послуг, у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання та доведена до відома працівників та отримувачів соціальних послуг.

За результатами проведення внутрішньої оцінки розроблено заходи з покращення якості надання соціальних послуг та удосконалення діяльності  центру.

- виявлення громадян  похилого віку спільно  з представниками закладів охорони здоровя ,сільськими радами Торчинської ОТГ   по наданню  соціальних послуг.

          - постійний моніторинг  якості надання соціальних послуг.

          -продовжувати співпрацю  з благодійними, релігійними організаціями

по наданню  благодійної допомоги;

  -проводити навчання з працівниками  центру по затверджених Державних стандартах, санітарних правилах, пожежній безпеці, якості надання соціальних послуг ;

  -контролювати своєчасне забезпечення засобами реабілітації мешканців відділення стаціонарного догляду згідно ІПР.                                     

 Слідкувати за своєчасним виконанням нормативних документів.

Дані заходи будуть включені до плану роботи  центру та відділень на 2021 рік.

 

                                                                                             

Директор                                                                                                І. Л. Франчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь