ПОРЯДОК організації та проведення  особистого та виїзного прийому громадян посадовими особами Торчиської селищної ради

ПОРЯДОК

організації та проведення  особистого та виїзного прийому громадян посадовими особами Торчиської селищної ради

 

 

І. Загальні положення

1.1.Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Торчинської селищної ради  Луцького району Волинської області (далі-Порядок) регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Торчинської селищної ради.

1.2.Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.3. Особистий прийом громадян у Торчинській селищній раді  проводиться:

1.3.1.Торчинським селищним головою, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради в адміністративному приміщенні селищної ради за адресою: Волинська область, Луцький район,смт Торчин вул.Незалежності 103, в установлені графіком дні;

1.3.2.Старостами в установлені графіком дні в адміністративних приміщеннях за адресами:

с.Скірче, вул.Ватинська,2;

с.Воютин. вул.Центральна,1;

с.Садів, вул.Незалежності,37;

с.Білосток, вул.. Шевченка,14;

с.Веселе, вул..Торчинська ,1;

с.Городині, вул..Центральна,7;

с.Хорохорин, вул.Незалежності,44а;

с.Смолигів, вул..Миру,2;

с.Буяни, вул. Лесі Українки,2.

1.4.Графік проведення особистого прийому громадян посадовими особами Торчинської селищної  ради затверджується розпорядженням селищного голови.

1.5.Організація особистого прийому громадян селищним головою, заступниками селищного голови, секретарем ради забезпечується відділом документообігу та організаційної роботи виконавчого апарату Торчинської селищної ради.

1.6.Інформація про Порядок організації та проведення  особистого прийому громадян посадовими особами Торчинської селищної  ради оприлюднюється на офіційному сайті Торчинської селищної ради, на інформаційних стендах адміністративних приміщень в доступному для огляду місці.

ІІ. Запис громадян на особистий прийом

2.1.Прийом громадян селищним головою, заступниками селищного голови,секретарем ради за попереднім записом або в день прийому без попереднього запису.

2.2. Під час проведення запису, у громадянина з’ясовується інформація (прізвище, ім’я, по батькові, адреса,соціальний стан, категорія, номер телефону, питання по якому звертається громадянин та наявність попередніх звернень).

2.3.Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося посадовими особами, проводиться лише в разі, якщо це питання не було вирішено по суті.

2.4. В разі відсутності посадової особи, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом здійснює посадова особа за взаємозамінністю згідно з розподілом функціональних повноважень або інша уповноважена нею особа, про що спеціалісти відділу документообігу та організаційної роботи  повідомляють громадян, які прибули на особистий прийом.

В разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідною посадовою особою Торчинської селищної ради.

2.5. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

2.6. Під час особистого прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни з багатодітних  сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

ІІІ. Результати здійснення особистого прийому громадян

3.1. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

3.2. Для забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян на особистий прийом селищного голови в обов’язковому порядку запрошуються керівники служб та начальники відділів   (заступники селищного голови, начальники комунальних закладів селищної ради тощо).

3.3. Картку особистого прийому громадян спеціалісти відділу документообігу та організаційної роботи передають виконавцям відповідно до доручення, наданого під час особистого прийому.

3.4. Контроль за виконанням та дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого прийому, здійснюють спеціалісти відділу документообігу та організаційної роботи.

3.5. Всі матеріали, отримані спеціалістом відділу документообігу та організаційної роботи стосовно громадянина, який був на особистому  прийомі, формуються у справу.

3.6. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності.

IV. Організація і проведення виїзного прийому громадян посадовими особами  райдержадміністрації

Виїзні прийоми громадян здійснюються керівництвом Торчинської селищної ради за місцем проживання громадян згідно з графіком, який щомісячно складається спеціалістами відділу документообігу та організаційної роботи за пропозиціями, наданими керівництвом селищної ради, і затверджується селищним головою.

Графік виїзних прийомів громадян  направляється:

-  заступникам селищного голови   для виконання;

-  відділу документообігу та організаційної роботи – для розміщення його на веб-сайті Торчинської селищної ради, організації проведення та обліку виїзних прийомів.

Організація особистих виїзних прийомів проводиться відділом документообігу та організаційної роботи  спільно з старостами, на території яких здійснюються прийоми.

Відділ документообігу та організаційної роботи, старости сіл, де заплановано проведення особистого виїзного прийому:

1) доводять через веб-сайти, засоби масової інформації, на інформаційних стендах адмінприміщень, де відбуватиметься виїзний прийом громадян,  до відома населення інформацію про дні і час прийому громадян керівництвом Торчинської селищної  ради;

2) визначають приміщення та створюють належні умови для проведення прийому;

3) здійснюють попередній запис громадян, передають список спеціалістам відділу документообігу та організаційної роботи за день до дати проведення прийому;

Виїзні прийоми громадян головою, заступниками голови  проводяться за попереднім записом в адміністративних приміщеннях селищної ради та у дні й години, визначені графіком.

Реєстрація громадян на виїзний прийом проводиться спеціалістами відділу документообігу та організаційної роботи.

Під час запису на виїзний прийом до керівництва Торчинської селищної ради з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери його контактних телефонів (мобільний/стаціонарний), категорія/соціальний стан заявника, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів виконавчої влади він звертався і яке прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином.

Посадові особи, які здійснюють виїзний прийом, зобов'язані забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, де проводиться такий прийом.

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», мають право на першочерговий прийом.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

У разі необхідності посадова особа може просити заявника пред’явити документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

Для оперативного вирішення порушених громадянами питань при проведенні виїзного прийому можуть запрошуватись старости, керівники установ та організацій.

Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час виїзного прийому не можливо, воно розглядається у тому ж порядку, передбаченому законодавством для письмових звернень.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Торчинської селищної ради, посадова особа дає доручення органу державної влади, підприємства, організації чи установи для вирішення по суті.

Звернення громадян на виїзних прийомах реєструються та розглядаються відповідно до Інструкції, цього Порядку та Порядку розгляду письмових звернень громадян в Торчинській селищній  раді.

Після проведення виїзних прийомів оригінали звернення громадянина (якщо такі наявне) не пізніше наступного дня передається до відділу документообігу та організаційної роботи. Копію звернень з виїзних прийомів спеціалісти відділу документообігу та організаційної роботи передають виконавцям відповідно до доручень (резолюцій), наданих посадовими особами селищної ради під час виїзних прийомів.

Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час виїзних прийомів, здійснюється начальником відділу документообігу та організаційної роботи.

Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством.

Звернення, прийняті на виїзному прийомі, розглядаються відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Якщо протягом зазначеного терміну вирішити порушенні у зверненні питання неможливо, то він може бути продовжений, про що повідомляється особа, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення порушених у зверненні питань, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Відповідь на звернення, подане під час виїзного прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, або виконавців відповідно до резолюції.

Інформацію про хід виконання звернення, прийнятого на виїзному прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень тощо) в обов’язковому порядку надаються виконавцями до відділу документообігу та організаційної роботи. Вказана інформація надається не пізніше наступного дня від дня надання відповіді громадянину.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймає посадова особа селищної ради, яка проводила виїзний прийом.

На підставі отриманих від виконавців матеріалів (відповідь заявнику) спеціаліст по зверненнях знімає РКК з контролю та формує матеріали у справу.

V. Відповідальність посадових осіб.

Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь