Запрошуємо молодь на стажування до Торчинської селищної  ради!

Дата: 07.07.2023 17:55
Кількість переглядів: 1422

 

Якщо ви цікавитеся життям громад та хочете ознайомитися зі специфікою роботи в органах місцевого самоврядування, запрошуємо на стажування у Торчинську селищну раду.

Учасниками можуть стати молоді люди Торчинської громади віком від 18 до 35 років, які пройдуть конкурсний відбір (на основі анкети та індивідуальних співбесід) і готові до проходження стажування впродовж 10 робочих днів по 3-4 години в день.

Програма стажування:
· Ознайомлення з профілем громади та структурою ради
· Вивчення специфіки роботи відділів ради
· Знайомство та спілкування з керівництвом громади
· Долучення до підготовки важливих документів
· Участь у робочих засіданнях та нарадах
· Пізнання особливостей співпраці громади з проєктами міжнародної технічної допомоги
· Планування та допомога в організації заходів соціального згуртування
· Підтримка в освоєнні азів місцевого самоврядування та цікаве спілкування

 

Дедлайн подачі заявок: 28 липня 2023 року. Зверніть увагу, що відбір кандидатів здійснюватиметься по мірі надходження заявок. Тому заповнюйте анкету якнайшвидше за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdokn-edsavIGrVNoIRA1-DZiiQyYjJJoC3zAsDMnwemdDAaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

У разі додаткових питань, пишіть на пошту allarevutska0@gmail.com  або телефонуйте за номером 0502384178 (Алла Ревуцька). 


 

ТОРЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                            ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

    

 07 липня 2023 року                          смт Торчин                                   №  77

 

Про Порядок стажування громадян з числа молоді,

 які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування,
в апараті Торчинської селищної  ради
та її виконавчих органах

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», “Про основні засади молодіжної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.1994      № 804 “Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”, з метою залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування та розвитку молодіжної політики у громаді:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря Торчинської селищної ради Бабіюк Л.Р.

 

 

 

Селищний голова                                                                      Юрій КРЕВСЬКИЙ

 

Алла Ревуцька 791309

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

Торчинської селищної ради

від 07.07.2023 №77

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді,
які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах

(далі-Порядок)

 

1. Цей Порядок визначає загальні вимоги та процедуру з організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах.

2. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих осіб до роботи на посадах в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах, ознайомлення їх зі специфікою системи місцевого самоврядування та набуття ними практичного досвіду роботи на відповідних посадах.

3. Стажування відбувається в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

молодь (далі - молоді особи) - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18 до 35 років, які навчаються або закінчили навчання у закладах вищої освіти, незалежно від їх форми власності за спеціальностями, що передбачають наявність відповідних кваліфікаційних вимог для проходження служби в органах місцевого самоврядування;

стажування – це процес ознайомлення молодою особою з практичною реалізацію служби в органах місцевого самоврядування на різних посадах в апараті Рожищенської міської ради та її виконавчих органах, формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки молодої особи, набуття  практичного досвіду виконання завдань та обов'язків, передбачених на відповідній посаді служби в органах місцевого самоврядування, у формі строкового, безоплатного навчання керівником стажування у визначеному структурному підрозділі апарату Торчинської селищної ради, виконавчих органах Торчинської селищної ради згідно із індивідуальним планом;

стажер – молода особа, яка відповідає наступним критеріям: вільно володіє українською мовою, є студентом або випускником закладу вищої освіти, незалежно від їх форми власності за спеціальностями, що передбачають наявність відповідних кваліфікаційних вимог для проходження служби в органах місцевого самоврядування, не притягувалася до кримінальної відповідальності, надала згоду на обробку та використання персональних даних, рівень мотивації якої відповідає цілям стажування;

керівник стажування - посадова особа місцевого самоврядування, яка працює на відповідній посаді в апараті Торчинської селищної  ради, виконавчих органах Торчинської селищної  ради не менше одного року, і якій відповідно до розпорядження Торчинського селищного  голови доручається сприяти стажеру у проходженні ним стажування та виконанні індивідуального плану стажування.

5. Стажування молоді в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах здійснюється строком не більше, ніж два місяці у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Торчинської селищної ради, виконавчих органів Торчинської селищної ради - керівників стажування.

Про бажаний строк стажування молода особа зазначає в заяві про стажування та анкеті кандидата про проходження стажування (форма анкети – Додаток 5 до цього Порядку).

6. Стажування відбувається на безоплатній основі.

Апарат Торчинської селищної  ради не несуть зобов'язань щодо відшкодування молодій особі, яка проходить стажування в апараті Торчинської селищної  ради, виконавчих органах Торчинської селищної  ради витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найму житла, а також інших витрат пов’язаних з проходженням стажування.

7. Стажування в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах здійснюється згідно із затвердженими Торчинським селищним головою графіком стажування молодих осіб в апараті Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах протягом одного року (форма графіку - Додаток 1 до цього Порядку).

8. Пропозиції до графіку стажування молодих осіб в апараті Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах протягом року (далі - графік стажування) подаються  щороку, до 5 грудня року, що передує року, на який формується графік стажування, головному спеціалісту з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної  ради:

молодими особами, які виявили бажання пройти стажування;

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

керівниками структурних підрозділів апарату Торчинської селищної  ради та її виконавчих органів;

керівниками закладів вищої освіти, молодіжних громадських об'єднань (організацій), молодіжною радою.

Пропозиції щодо проходження стажування відповідною молодою особою подаються у довільній формі з додаванням анкети молодої особи (форма анкети – Додаток 5 до цього Порядку).

9. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної ради до 20 грудня року, що передує року, на який формується графік стажування, узагальнює подані пропозиції (форма графіку - Додаток 1 до цього Порядку) та подає їх на затвердження Торчинської селищної  голові з проєктом відповідного розпорядження.

10. Графік стажування повинен містити:

орієнтовний строк проходження стажування молодої особи;

назву структурного підрозділу апарату Торчинської селищної  ради, виконавчого органу Торчинської селищної ради, в якому передбачається проходження стажування молодої особи;

 прізвище, ім’я, по батькові та посаду керівника стажування;

 орієнтовну кількість стажерів.

11. Загальна координація щодо стажування молодих осіб в апараті  Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах здійснюється головним спеціалістом з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної ради.

12. Зарахування на стажування та визначення дати початку та закінчення його проходження здійснюються згідно з розпорядженням Торчинської селищної  голови.

За ініціативою Торчинської селищної  голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, головного спеціаліста з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної  ради зарахування молодої особи на стажування (як такої, яка зазначена в графіку, так і відсутньої в ньому) може бути здійснено поза графіком стажування у разі обґрунтування необхідності такого стажування суб’єктом його ініціювання.

Молоді особи, які виявили бажання пройти стажування головному спеціалісту з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної  ради перед початком стажування:

відповідну заяву (форма заяви - Додаток 2 до цього Порядку);

мотиваційних лист обсягом не більше 1,5 арк. (у випадку не проведення органом місцевого самоврядування конкурсу для визначення кандидатів на стажування);

копію паспорта або ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, або копію е-паспорта;

копію студентського квитка (для здобувачів вищої освіти) або копію документа про вищу освіту.

Проєкт розпорядження про зарахування на стажування готується  головним спеціалістом з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної  ради за результатами розгляду документів, визначених в цьому пункті. 

Подання особою заяви не за встановленою формою, а також подання не в повному обсязі документів, визначених в цьому пункті, є підставою для залишення такої заяви без розгляду, про що письмово повідомляється молода особа із зазначенням строку на усунення недоліків, який не може становити більше п’яти робочих днів.

13. Стажування молоді здійснюється, як правило, в межах робочого часу керівника стажування та інших посадових осіб апарату Торчинської селищної  ради та її виконавчих органів, а саме: понеділок-четвер з 08:00 до 17:15 год, п’ятниця з 08:00 до 16:00 год, обідня перерва з 13:00 до 14:00 год.

Робочий день стажера передбачає його роботу, як правило, не менше ніж 3 години у робочі дні.

14. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (форма - Додаток 3 до Порядку), який розробляє керівник стажування разом зі стажером (враховуючи час навчання (роботи) стажера та робочий час, визначений в апараті Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах ради) та затверджує Торчинської селищної  голова.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажера у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проєктів розпорядчих і нормативних документів тощо).

Поставлені завдання повинні бути чіткі та зрозумілі.

Стажери можуть отримувати оперативні доручення від керівника стажування та Торчинської селищної  голови.

15. Керівник стажування:

у перший день стажування ознайомлює стажера з розпорядженням Торчинської селищної  голови про зарахування на стажування;

складає разом із стажером та подає на затвердження Торчинської селищної  голові індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажеру можливість ознайомитися з організацією роботи та правилами внутрішнього трудового розпорядку структурного підрозділу апарату Торчинської селищної  ради, виконавчого органу Торчинської селищної  ради, в якому стажер проходить стажування,  особливостями веденням діловодства, а також системою паперового та електронного документообігу;

організовує проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки;

залучає стажера до діяльності, передбаченої відповідним положенням про структурний підрозділ апарату Торчинської селищної  ради,  виконавчого органу Рожищенської міської ради чи посадовою інструкцією, підготовки проєктів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

надає стажеру допомогу у набутті ним відповідних знань, умінь та навичок, здійснює менторську його підтримку;

координує діяльність стажера щодо його співпраці (взаємодії) з іншими структурними підрозділами апарату Торчинської селищної  ради, виконавчими органами Торчинської селищної  ради;

коригує, перевіряє підготовлені стажером відповідні проєкти документів, пояснює правила та підходи до їх розроблення, акти законодавства, що регламентують таку діяльність;

сприяє забезпеченню належних для роботи стажера умов протягом всього періоду стажування (мотивування стажера до виявлення ініціативи, допомога в удосконаленні його професійних знань, умінь та навичок тощо);

контролює дотримання стажером умов проходження стажування, виконання ним затвердженого індивідуального плану стажування та підготовку відповідного звіту за результатами такого стажування.

 

16 Стажер:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, та доручення керівника стажування, а також зобов’язаний  не розголошувати та не поширювати відомості, отримані в процесі стажування;

повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, етики та культури поведінки, затверджених в апараті Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах;

може брати участь у роботі структурного підрозділу апарату Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, засіданнях Торчинської селищної  ради, її виконавчого комітету, готувати проєкти відповідних документів, актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

має право за підтримки керівника стажування отримувати інформацію, необхідну для виконання індивідуального плану стажування.

17. Стажер повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом та не пізніше останнього дня стажування надає його на розгляд керівнику стажування.

Керівник стажування розглядає звіт та оцінює результати виконання визначених індивідуальним планом стажування завдань.

18. Керівник стажування, не пізніше, ніж за один день до завершення строку стажування, готує довідку про проходження стажування (форма довідки - Додаток 4  до цього Порядку), що повинна містити інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажера, одержаних ним знань і навичок, професійних, ділових та особистих якостей стажера під час стажування.

Довідка складається у двох примірниках, один з яких надається стажеру, а другий передається для зберігання головнимому спеціалісту з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинськох селищної ради.

Не пізніше останнього дня стажування керівник стажування надає стажеру підписану Торчинської селищної  головою довідку про проходження стажування, яку готує головний спеціаліст з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної  ради.

19. Стажування не передбачає обов’язкового подальшого працевлаштування стажера в апараті Торчинської селищної  ради та її виконавчих органах. Однак, за результати даного стажування  за ініціативою міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, головного спеціаліста з питань кадрової роботи юридичного відділу Торчинської селищної  ради стажери можуть буди зараховані до кадрового резерву  апарату Торчинської селищної  ради та її виконавчих органів.

 

 

Додаток 1
до Порядку стажування громадян з числа молоді,
які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Торчнського селищного голови

від «07» липня 2023 р. № 77

 

ГРАФІК СТАЖУВАННЯ
молодих осіб в апараті Рожищенської міської ради та її виконавчих органах протягом ____ року

 


п/п

Орієнтовний строк проходження стажування

Структурний підрозділ апарату Торчинської селищної ради

Керівник стажування (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Орієнтовна кількість стажерів

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(підпис головного спеціаліста з питань  кадрової роботи

 відділу юридичного та кадрового забезпечення,супроводження публічних закупівель)

_______________________________
(власне ім'я та прізвище головного спеціаліста з питань  кадрової роботи

 відділу юридичного та кадрового забезпечення,супроводження публічних закупівель)

               

 

Додаток 2

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради, затвердженого розпорядженням Торчинського селищного голови

від 07.07. 2023  № 77

 

 

Торчинському селищному голові
____________________________________
                (прізвище, власне ім'я голови)
____________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові молодої особи, яка виявила бажання пройти стажування),
який (яка) проживає за адресою: ___________________________________
____________________________________
                               (номер контактного телефону)
адреса електронної пошти
__________________

 

ЗАЯВА
на проходження стажування

Прошу дозволити мені пройти стажування у __________________________________________ (вказується структурний підрозділ апарату Торчинської селищної ради у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року (включно).

Зобов'язуються дотримуватися під час проходження стажування правил внутрішнього трудового розпорядку, етики та культури поведінки, затверджених в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Додатки до заяви:

1) копія паспорта або копія ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, або копія е-паспорта;

2) мотиваційних лист (у випадку не проведення органом місцевого самоврядування конкурсу для визначення кандидатів на стажування);

3) копія студентського квитка (для здобувачів вищої освіти) або копія документа про вищу освіту.

"___" ____________ 20__ року

_______________
(підпис молодої особи)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради та її виконавчих органах, затвердженого розпорядженням Торчинського селищного голови

від 07.07. 2023  № 77

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

_______________________________________________________________________,                                                                     (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) стажера)

який (яка) проходить стажування у  ______________________________                                                                                          (вказується структурний підрозділ апарату Торчинської селищної ради у період з "___" ____________ 2023 року по "___" ____________ 2023 року (включно).

 

N з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результат виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

"___" ____________ 2023 року

_____________
(підпис стажера)

_______________________ (власне ім'я та прізвище стажиста)

 

Погоджено

_____________________
(підпис керівника стажування)

_______________________________
(власне ім'я та прізвище керівника стажування)

 

 

Затверджено

_____________________
(підпис Торчинського селищного голови)

_______________________________
(власне ім'я та прізвище Торчинського селищного голови)

 

 

Додаток 4
до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, в апараті Торчинської селищної ради, затвердженого розпорядженням Торчинського селищного голови

від 07.07. 2023  № 77

 

 

ДОВІДКА
про проходження стажування

 Видана _____________________________________________________________
                               (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) стажера у родовому відмінку)

в тому, що він (вона) дійсно пройшов (ла) стажування (вказується структурний підрозділ Торчинської селищної ради) у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року відповідно до розпорядження Торчинського селищного голови від "___" ____________ 20__ року № ______.

Стажування відбувалося згідно з індивідуальним планом стажування.

У процесі стажування  _______________________________________
                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) стажера) взяв(ла) участь у підготовці _____________________________________________
 (вказується перелік документів, заходів тощо)

Інформація про рівень професійної підготовки стажера, одержаних ним (нею) знань та навичок, проявлених професійних, ділових та особистих якостей під час проходження стажування: _________________________________________________.

 

 

____________________________
(Торчинський селищний голова)

____________________
(підпис)

 

_(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

"___" ____________ 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, в Торчинській селищній раді, затвердженого розпорядженням Торчинського селищного голови

від 07.07. 2023  № 77

 

 

АНКЕТА
про проходження стажування

Біографічні відомості  _________________________________________
                               (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) молодої особи у родовому відмінку)

_________________________________________________________________________
         (число, місяць, рік народження молодої особи)

Відомості про освіту

Найменування закладу вищої освіти, його місце знаходження

Рік вступу

Рік закінчення

Спеціальність/

Кваліфікація

№ диплома, дата видачі (за наявності)

 

 

 

 

 

Відомості про стаж та досвід роботи (за наявності)

Період роботи

(дата початку та завершення)

Найменування, підприємства, установи, організації

Найменування посади

Посадові обов’язки

 

 

 

 

Відомості про володіння іноземними мовами

Мова

Рівень володіння

 

 

 

Додаткова інформація (може включати відомості про досвід стажування в інших органах, участь у громадських організаціях, науковій діяльності, тощо) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бажані напрямки проходження стажування (в тому числі можна зазначити назву структурного підрозділу апарату Торчинської селищної ради, в якому передбачається проходження стажування молодої особи

________________________________________________________________________________________

Мета проходження стажування __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Орієнтовний строк проходження стажування

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________
(підпис)

 


 

________________________

(

Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 2023 року

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь